Ponteareas destinará 2 millóns dos fondos EDUSI á recuperación do Tea e mellora do medio ambiente

O alcalde Ponteareas, Xosé Represas, xunto á primeira tenente de Alcalde, María Jesús Garrote e ao concelleiro de Servizos Sociais, Manuel Troncoso, conxuntamente cos técnicos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Integrado –EDUSI- “Ponteareas Habitat Saudábel”, mantiveron unha reunión de traballo cos portavoces de todos os grupos da Corporación na que abordaron as distintas liñas de actuación e a previsión de destino da axuda de fondos europeos logrados polo Concello de Ponteareas que suporá un investimento de 6.250.000 euros nos vindeiros anos.

Estes fondos irán destinados a diferentes liñas coa finalidade de mellora da calidade de vida; protexer e conservar o medio ambiente, mellorar o acceso e utilización das TICS, favorecer unha economía baixa en carbono e promover a inclusión social e a loita contra a pobreza. Para acadar estes obxectivos poranse en marcha no novo ano as seguintes liñas de actuación:

RECUPERACION DO TEA E ACTUACIÓNS DE MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

O plan financiado con fondos europeos prevé destinar 1.925.000 euros para actuacións como:
– Recuperación do entorno do río Tea no seu tramo máis próximo ao núcleo urbano
– Mellorar o entorno urbano e os espazos públicos
– Creación de equipamentos culturais e promoción da paisaxe

FAVORECER UNHA ECONOMÍA BAIXA EN ENMISIÓN DE CARBONO

Para estas actuacións o plan contempla 1.575.000 euros que irán destinadas, entre outras ás seguintes accións:
– Mellora da eficiencia enerxética de edificios e alumeado público con actuacións en edificios municipais.
– Posta en marcha dun plan de aproveitamento da biomasa.
– Fomento da movilidade saudable con proxectos de actuacións no núcleo urbano e o seu entorno.

MELLORA NO ACCESO, USO E CALIDADE DAS TICS

O programa destina 850.000 euros para accións de modernización da administración municipal a través da administración electrónica e outras accións como:

– Mellora dos servizos de administración electrónica
– Planificación estratéxica e urbana de Ponteareas
– Sistemas de acceso a internet dende todas as parroquias
– Fomento do desenvolvemento rural mediante o uso das novas tecnoloxías

POMOCIÒN DA INCLUSIÓN SOCIAL E LOITA CONTRA A POBREZA

Destinanse 1.900.000 euros a este obxectivo para por en marcha accións como:
– Apoio a programas de vivenda social
– Creación dun viveiro de empresas para fomentar a actividade empresarial e o autoemprego
– Iniciativas de apoio ao comercio local
– Actuacións de rexeneración urbana e rehabilitación en zonas desfavorecidas
– Plan de apoio para a igualdade

Para a concreción destas actuacións poránse en marche mecanismos de participación social e veciñal, ademáis do conxunto da Corporación Municipal,

Ponteareas participará en Madrid nas xornadas sobre a xestión dos fondos da EDUSI

Os vindeiros 3 e 4 de novembro terán lugar unhas xornadas da rede de iniciativas urbáns (RIU) en Madrid, na sede do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Nelas trataranse as conclusións da primeira convocatoria de selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible, EDUSI, na que Ponteareas, xunto a outros 82 municipios de todo o Estado, logrou 5 millóns de euros dos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O alcalde, Xosé Represas; a tenente alcalde, María Jesús Garrote; a axente de desenvolvemento local e os responsábeis técnicos da estratexia ‘Ponteareas Hábitat Saudábel’, asistirán a estas xornadas. Nelas explicaranse os pasos a seguir para o cumprimento da normativa europea de aplicación nestas axudas FEDER e os criterios e procedementos para a selección das operacións ou proxectos para iniciar a súa execución en 2017.

A estratexia ‘Ponteareas, Hábitat Saudable’ desenvolverá catro grandes eixos: tecnoloxías da información, economía baixa en carbono, protección do medio ambiente e inclusión social e redución da pobreza. O obxectivo é poñer en marcha medidas relacionadas co fomento de emprego, coa modernización da administración, co acceso ás novas tecnoloxías da información, coa eficiencia enerxética, coa promoción da paisaxe cultural e do patrimonio inmaterial e coa inclusión dos colectivos menos favorecidos.

Outro dos obxectivos, tanto de Represas como de Garrote, da presenza nestas xornadas en Madrid é coñecer outras oportunidades de financiamento con fondos europeos ás que poderá acceder Ponteareas nos vindeiros anos para realizar outras propostas de cambio urbanístico como as que se recollerán en conferencias como ‘Oportunidades para las ciudades en el periodo de programación 2014-2020’ coas intervencións da asesora da Dirección de Fondos Comunitarios, Lola Ortiz, do analista da Dirección Xeral de Política Urbana e Rexional da Comisión Europea, Nicolás Gharbi, o técnico do Minsterio de Facenda, Anselmo Sainz, ou a xefa de departamento do Instituto para Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Mª Francisca Rivero; ‘Estrategias para la Comunicación en el período 2014-2020”; “Red de Iniciativa Urbanas y otras redes’.