DOCUMENTOS
20210624_654_2018 EDUSI_ proxecto e dirección de obra, mellora enerxética edificio CASA CULTURAL DE FOZARA (INFORME DE NECESIDADE E PROPOSTA DE GASTO)
20210624_654_2018 EDUSI_ proxecto e dirección de obra, mellora enerxética edificio CASA CULTURAL DE FOZARA (DECRETO DE ADXUDICACIÓN 2018-0620)
20210624_Resolución_Decreto de Alcaldía _ Decreto de Presidencia _3023_2019 EDUSI_ Obra de instalación de calefacción en Centro de Interpretación Fozara (DECRETO ADXUDICACIÓN 2019-2142)
20210624_Informe_3023_2019 EDUSI_ Obra de instalación de calefacción en Centro de Interpretación Fozara (INFORME DE NECESIDADE)